דלג לחיפוש
איתור מספר תיקים בחיפוש אחד.
המטרה: קבלת מספר פסקי דין לפי מראי מקום בבת אחת (עד 10). טיפ: ניתן להכניס תיקים אשר בהליכים, ולשמור ב"מעקב צמוד" (עד 10). מסמך(כים) אשר ייקלט/ו באתר ביממה האחרונה ישלח אוטומטית למייל האישי שלכם.
מומלץ:
- לבחור בערכאה אחת מסוימת לצרוך חיסכון בזמן החיפוש. בחיפוש פסקי דין של עבודה לדוגמה, מיותר לחפשם גם בביהמ"ש המנהלי במידה האפשר, בחרו רק בערכאות הרלוונטיות;
- לחסוך בשדות לצורך הקטנה טעויות. עדיף "אפרופים" מאשר "אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ";
  יישוב סוג הליך מס' הליך
חיפוש מס' הליך ישן או חדש אפשרי כעת תחת שדה אחד.

מס' הליך חדש יופיע בפורמט aaaaa-bb-cc,
מס' הליך ישן יופיע בפורמט aa-bb או aa/bb.
מס' הליך של ביה"ד לעבודה יופיע בפורמט aa-bb/cc.
צד א צד ב
כאשר לא ברור אם אברבוך היה בצד א או ב, בחרו "או" בצד ב. החיפוש יהיה בשני הצדדים, א וגם ב.

שימו לב כי המנוע "יודע" שמות: אברבוך = אוורבוך; כוהן = כהן; בית המוזיקה = בית המוסיקה
סדרה כרך
לצורך קבלת פסקי-דין אשר פורסמו בפד"י בלבד או כאשר לא ברור הכרך, בחרו "פורסם"
חלק עמוד
שופטים
כאשר לא ברור מי השופט או עוה"ד בתיק בחרו "או"
עו''ד
כאשר לא ברור מי השופט או עוה"ד בתיק בחרו "או"
     
נושא הלכה
ביטוי
אפשרויות מתקדמות עבור ביטוי
ברירת המחדל היא: מורפולוגי מורחב + מילים נרדפות
מורפולוגי מורחב: כל מילה תנותח לפי השורש המילוני שלה ותחזיר הטיות מורפולוגיות
(ניהול = ניהולו, ניהולם) וגם הרחבת משמעויות (התנהלות, הנהלה, מנהל).
מילים נרדפות: הגינות = תום לב, יושר
רמייה = רמאות, שקר, מרמה, תרמית
ביטול הסכם = הפרת חוזים
מו"מ = משא ומתן, הידברות
מניסיוננו, ברוב החיפושים, זוהי ברירת המחדל היעילה ביותר ותחזיר בעיקר תוצאות רלוונטיות.

לדוגמה בחיפוש - [ניהול מו"מ בהגינות] וגם [ביטול הסכם] וגם [רמייה] נקבל תוצאות כדוגמת אלו:
"...לפיה החובה לנהל משא ומתן בדרך מקובלת ובתום-לב אינה רק חובתו של השלוח..."
"...ובכך ניהל משא ומתן שלא בתום-לב ומתוך הטעיה ותרמית, ולכן מבטלות המשיבות את החוזים למכירת היהלומים..."

לעתים יהיה כדאי להחליף ל- מורפולוגי + מילים נרדפות
למשל חיפוש המילה מעביד.
במקרה זה כדאי להוריד את החיפוש למורפולוגי על מנת לחסום החזרות כגון עבודה, עבדים, עובד.
עדיין גם בחיפוש זה מומלץ להשאיר את מילון התזאורוס על מנת לקבל למשל מעסיק, מעסיקיו וכו'.
או      או     
או      או     
או      או     
נושאים וגם וגם
סוג מסמך
סוג מסמך
- החלטות
- כתבי טענות
ניתנו/נקלטו מתאריך
גוש וחלקה גודל מסמך (עמודים)
אחזור מדויק של פס"ד וספרות משפטית לפי אזכורי מקורות (חוקים, פס"ד וספרות)
להבדיל מחיפוש חופשי של פס"ד/ספרים/מאמרים אשר אזכרו מקורות כפי שהיה עד כה,
ניתן מהיום לפלח מסמכים אשר המקורות קודדו בצורה מדויקת.
חקיקה: קודדו כל הסעיפים ותתי הסעיפים של החוקים המאוזכרים וכן התוספת, החלקים, הפרק והסימן.
יתרונות:
- ניתן לדוגמה לקבל מסמכים שאזכרו את סעיף 3 לחוק מסוים בעת שבפסה"ד נכתב סעיפים 4-2 לחוק.
- ניתן לפלח לפי תתי-סעיפים: 3(א)1.
- ניתן לפלח מסמכים אשר אזכרו למשל את תוספת 3 לחוק או פרק ב לחוק או חלק או סימן.
- קודדו מספר הפעמים שסעיף חוק אוזכר בפסה"ד נתון שיתכן ויצביע את חשיבות האזכור.

והכי חשוב, התוצאות יהיו מדויקות, דהיינו נקבל את כל ו-רק המסמכים אשר אזכרו את המקורות שהתבקשו בחיפוש.

פסיקה: קודדו כל פסה"ד שאוזכרו אפילו הייתה טעות במקור בניסוח האזכור והוכנסו קישורים במידה ופסה"ד באתר.
ספרות: קודדו כל המאמרים והספרים המשפטיים והוכנסו קישורים במידה והמסמכים באתר.
לכל זאת הוספה אפשרות של ריבוי חיפושים עם אופציות של גם/או/לא.
אזכורים שם החיקוק
- השדה מכיל חיקוקים כפי שמופיעים באתר
- השלמה אוטומטית אפשרית בעת הקלדת חלק מתוך החיקוק
- חיקוק שאינו מאוזכר לא יופיע ברשימה
- החיפוש מתאפשר על חיקוק מדויק בלבד
- טעות בהקלדה תסמן את השדה באדום ולא תאפשר חיפוש

סוג חיפוש
סוג החיפוש קובע על אילו חלקים בחוק חל החיפוש:
- האזכור כולו - כלל מרכיבי החוק האמורים מטה
- סעיף מדויק - סעיף ספציפי ללא סעיפי המשנה תחתיו
- סעיף ומשניו - הסעיף וכל תתי הסעיפים תחתיו
- פרק / חלק / תוספת / סימן - חיפוש מדויק על אזכור חלק זה בחוק

דוגמה: סעיף 10 לחוק מכיל תחתיו סעיפי 10(א) ו10(ב).
חיפוש מדויק על סעיף 10 יחפש אזכורים לסעיף הראשי ועליו בלבד
חיפוש סעיף ומשניו יציג גם פס"ד שאזכרו את סעיפי המשנה 10(א) ו 10(ב)
תוספת / חלק / פרק / סימן / סעיף
- השדה מכיל חלק מתוך החוק
- השלמה אוטומטית אפשרית בעת הקלדת מס' סעיף או כיתוב מתוך כותרת הסעיף
- סעיף שאינו מאוזכר לא יופיע ברשימה
- החיפוש הינו מדויק בלבד
- טעות בהקלדה תסמן את השדה באדום ולא תאפשר חיפוש
חקיקה
פסיקה
ספרות
תשומת לב המנויים לכך, שקיימים מקרים בהם לא הועברו לנבו החלטות המגבילות אפשרות פרסום. ככל שידועה החלטה שכזו, אנא העבירו העתק מההחלטה לכתובת nevo@nevo.co.il
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)