ביטוי
אפשרויות מתקדמות עבור ביטוי
ברירת המחדל היא: מורפולוגי מורחב + מילים נרדפות
מורפולוגי מורחב: כל מילה תנותח לפי השורש המילוני שלה ותחזיר הטיות מורפולוגיות
(ניהול = ניהולו, ניהולם) וגם הרחבת משמעויות (התנהלות, הנהלה, מנהל).
מילים נרדפות: הגינות = תום לב, יושר
רמייה = רמאות, שקר, מרמה, תרמית
ביטול הסכם = הפרת חוזים
מו"מ = משא ומתן, הידברות
מניסיוננו, ברוב החיפושים, זוהי ברירת המחדל היעילה ביותר ותחזיר בעיקר תוצאות רלוונטיות.

לדוגמה בחיפוש - [ניהול מו"מ בהגינות] וגם [ביטול הסכם] וגם [רמייה] נקבל תוצאות כדוגמת אלו:
"...לפיה החובה לנהל משא ומתן בדרך מקובלת ובתום-לב אינה רק חובתו של השלוח..."
"...ובכך ניהל משא ומתן שלא בתום-לב ומתוך הטעיה ותרמית, ולכן מבטלות המשיבות את החוזים למכירת היהלומים..."

לעתים יהיה כדאי להחליף ל- מורפולוגי + מילים נרדפות
למשל חיפוש המילה מעביד.
במקרה זה כדאי להוריד את החיפוש למורפולוגי על מנת לחסום החזרות כגון עבודה, עבדים, עובד.
עדיין גם בחיפוש זה מומלץ להשאיר את מילון התזאורוס על מנת לקבל למשל מעסיק, מעסיקיו וכו'.
או      או     
או      או     
או      או     
טפסים - רשימה מלאה


  • מילוי טפסים ובחירתם היא מלאכה הדורשת מיומנות מקצועית. יש להותירה בידי עורכי דין או לכל הפחות למסור את הטופס לבדיקת עו"ד לפני הגשתו לרשויות. יש לזכור - הפרטים בטופס יכולים לקבוע את זכויות הממלא!
  • טפסים מתעדכנים, משתנים ומוחלפים מעת לעת. מנהלי האתר ומפעיליו אינם יכולים לערוב לכך שהטפסים המופיעים כאן יהיו בכל עת העדכניים והנכונים. יש אפוא לבדוק לפני השימוש בכל טופס כי הוא אמנם בתוקפו. במידה ומצאת שאחד הטפסים אינו עדכני עוד, נא הודע ל- support@nevo.co.il
  • מנהלי האתר ומפעיליו לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שתנבע מהטפסים שכאן והשימוש בהם הינו על אחריות המשתמש בלבד.
  • הטפסים נועדו לשימוש אישי בלבד או לשימוש שוטף במשרדי עורכי דין. אין לעשות בהם כל שימוש מסחרי ו/או לצורך של הפקת רווח בלא לקבל את הסכמתה של נבו הוצאה לאור בע"מ בכתב ומראש.
חיפשת טופס ולא מצאת? שלח הודעה על כך ל- support@nevo.co.il ונשתדל להעלות אותו בהקדם.
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)