אודות

נבו הוצאה לאור בע'מ

טל': 02-9992099
פקס: 02-9992088
nevo@nevo.co.il

המוציאה לאור של הפד'י, בית המשפט העליון, כרכים נ'א - נ'ט

- ספרות משפטית של מחשובי החוקרים בישראל

פרופ' אהרן ברק, פרופ' יצחק זמיר, השופט חיים כהן, השופט אליעזר ריבלין, פרופ' ש'ז פלר, ד'ר אביגדור קלגסבלד, פרופ' מיגל דויטש, פרופ' ברוך ברכה, פרופ' דוד גליקסברג, פרופ' אמנון כרמי, פרופ' מיכאל קורינאלדי, פרופ' שמואל שילה, השופט אלי שרון, עו'ד טנה שפנץ, עו'ד ורדה לוסטהויז, עו'ד אורי שנהר, ד'ר בועז סנג'רו, ד'ר יובל קרניאל, עו'ד רוי בר-קהאן, ד'ר ארנה דויטש, ד'ר מנחם הפונונג, פרופ' יצחק גלנור, ד'ר חיה זנברג, ד'ר יגאל מרזל, יורם רבין, דוד (פרדי) רונן, עו'ד עפר שפיר

מפעילה את 'המאגר המשפטי הישראלי' באינטרנט - המאגר המשפטי האלקטרוני הגדול והמקיף היום בישראל

- מאגר הפסיקה הגדול בישראל

- מאגר החקיקה הגדול בישראל

- מאגר הספרות הגדול בישראל
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)