צווי הקורונה

 1. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות במערכת בתי הדין הרבניים), תשפ"ב-2021(עד יום 23.04.2022)
 2. תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות זן אומיקורן omicorn של נגיף הקורונה החדש), תשפ"ב-2021(עד יום 02.12.2021)
 3. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), תשפ"ב-2021(בוטלה)
 4. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד בפיקוח טכנולוגי), תשפ"א-2021(עד יום 04.05.2022)
 5. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), תשפ"א-2021(עד יום 01.03.2022)
 6. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הרבניים) (הוראת שעה) (מס' 2), תשפ"א-2021(עד יום 06.12.2021)
 7. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הדתיים הדרוזיים) (הוראת שעה) (מס' 2), תשפ"א-2021(בוטלה)
 8. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין השרעיים) (הוראת שעה) (מס' 2), תשפ"א-2021(בוטלה)
 9. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט) (הוראת שעה) (מס' 2), תשפ"א-2021(בוטלה)
 10. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), תשפ"א-2021(עד יום 03.10.2021)
 11. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (מס' 2), תשפ"א-2021(עד יום 26.02.2022)
 12. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד – עין בוקק–חמי זוהר) (מס' 2), תשפ"א-2021בוטלה
 13. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), תשפ"א-2021(עד יום 20.05.2022 או עד פקיעת חוק הסמכויות, לפי המוקדם)
 14. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), תשפ"א-2021(עד יום 20.03.2021)
 15. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), תשפ"א-2021(עד יום 07.02.2021 שעה 7:00)
 16. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הרבניים) (הוראת שעה), תשפ"א-2021(עד יום 14.02.2021)
 17. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד – אילת), תשפ"א-2020(עד יום 16.01.2021)
 18. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד – עין בוקק-חמי זוהר), תשפ"א-2020(עד יום 16.01.2021)
 19. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזורים מוגבלים) (מס' 2), תשפ"א-2020
 20. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזורים מוגבלים), תשפ"א-2020
 21. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין השרעיים) (הוראת שעה), תשפ"א-2020(עד יום 15.06.2021)
 22. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הדתיים הדרוזיים) (הוראת שעה), תשפ"א-2020(עד יום 15.06.2021)
 23. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט) (הוראת שעה), תשפ"א-2020(עד יום 15.06.2021)
 24. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה), תש״ף-2020(עד יום 31.05.2021)
 25. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), תש״ף-2020(עד יום 18.10.2020)
  והשם החדש
  תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), תש"ף-2020(עד יום 31.05.2021)
 26. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), תש"ף-2020(עד יום 02.06.2022 או עד פקיעת חוק הסמכויות, לפי המוקדם)
 27. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), תש"ף-2020(11.07.2020, שעה 14:00)
 28. חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 31.12.2022)
 29. חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (צווי סגירה מינהליים) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 10.08.2020)
 30. חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 06.07.2021 לאור פיזור הכנסת ה-23)(מחליף חיקוקים קודמים)
 31. תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (הוראת שעה), תש"ף-2020בוטלו
 32. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), תש"ף-2020(עד יום 03.07.2020)הוחלף
  ובמקומו
  חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), תש"ף-2020בוטל
 33. הודעה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש, תש"ף-2020הוחלף
 34. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש״ף-2020(עד יום 21.06.2020)
  ובמקומו
  חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020(עד יום 10.08.2020)
 35. תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020הוחלף
 36. תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש״ף-2020(עד יום 22.04.2020)
 37. תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)), תש"ף-2020 / תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), תש"ף-2020בוטל
  ובמקומו
  חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה), התש״ף-2020(עד יום 31.08.2020)
 1. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 2), תשפ"ב-2021בוטלה
 2. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות), תשפ"ב-2021בוטלה
 3. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 6), תשפ"א-2021בוטלה
 4. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 5), תשפ"א-2021(עד יום 22.02.2021)
 5. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 4), תשפ"א-2021בוטל
 6. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 3), תשפ"א-2020(עד יום 01.02.2021)
 7. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 2), תשפ"א-2020בוטל
 8. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות משרד הבריאות הנדרשות לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), תשפ"א-2020
 9. צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר להקמת מבנים ומיתקנים במוסדות רפואיים להתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), תשפ"א-2020(עד יום 20.10.2022)
 10. חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 34), תש"ף-2020
 11. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), תש"ף-2020(עד יום 03.07.2020)הוחלף
  ובמקומו
  חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), תש"ף-2020(עד יום 17.08.2020)
 12. תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 30.06.2020)
 13. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הרחבת סמכויות הפלבוטומיסטים), התש"ף-2020
 14. תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (הוראת שעה), התש״ף-2020(עד יום 01.09.2021)
 15. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הסדרת מחקרים בנגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020
 16. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 23.07.2022)
 17. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 23.07.2022)
 18. צו בריאות העם (שינוי רשימת מחלות מידבקות שבתוספת השנייה לפקודה), התש״ף-2020
 1. תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) (הוראת שעה), תשפ"א-2020
 2. חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש – תיקון מס' 68 והוראת שעה), תשפ"א-2020
 3. חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), תש"ף-2020(מחליף חיקוקים קודמים)
  הוחלף ובמקומו
  חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020 (עד יום 30.06.2022 או פקיעת חוק סמכויות מיוחדות, לפי המוקדם)
 4. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין), תש"ף-2020הוחלף
 5. הודעת מנהל מערכת ההוצאה לפועל בדבר סוגי עניינים שיידונו בלשכות ההוצאה לפועל (מס' 2)
 6. הודעת מנהל מערכת ההוצאה לפועל בדבר סוגי עניינים שיידונו בלשכות ההוצאה לפועל
 7. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מכסת מפוקחים בפיקוח אלקטרוני), תש"ף-2020(עד יום 25.08.2020)
 8. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020 (עד יום 08.06.2020)
 9. הודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי הדין לעבודה
 10. הודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי המשפטבוטל
  ובמקומו
  הודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי המשפט
 11. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חופשה מיוחדת לאסיר), תש"ף-2020
 12. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים), התש״ף-2020הוחלף
 13. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), תש"ף-2020(עד יום 24.04.2020)
 14. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דיוני הוועדה לעיון בעונש), תש"ף-2020הוחלף
 15. תקנות שעת חירום (דיוני ועדות שחרורים), תש"ף-2020הוחלף
 16. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים), תש"ף-2020הוחלף
 17. תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (הוראת שעה), התש״ף-2020
 18. תקנות שעת חירום (דיון בבתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל בשל התפשטות נגיף הקורונה), התש״ף-2020
 19. תקנות שעת חירום (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד), התש״ף-2020
 20. תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין לחדרי משמר ובתי סוהר צבאיים), התש״ף-2020
 21. תקנות שעת חירום (דיוני מעצר בבתי הדין הצבאיים), התש״ף-2020הוחלף
 22. תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר), התש״ף-2020
 23. תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התש״ף-2020הוחלף
 1. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך) (הוראת שעה), תשפ"ב-2022
 2. תקנות התעבורה (הוראת שעה) (מס' 7), תשפ"א-2021
 3. צו לקביעת תקופת חירום לפי חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), תשפ"א-2021(עד יום 01.06.2021)
 4. חוק דחיית מועדים לביצוע בדיקות של מיתקני גז (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תשפ"א-2021
 5. תקנות התעבורה (הוראת שעה) (מס' 4), תשפ"א-2020
 6. תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא) (הוראת שעה), התשפ"א-2020
 7. תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים (הוראת שעה), התשפ"א-2020
 8. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך) (הוראת שעה), תשפ"א-2020
 9. צו מס קנייה (פטור) (הוראת שעה), תשפ"א-2020
 10. תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הוראת שעה), תשפ"א-2020
 11. צו הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), תשפ"א-2020
 12. צו התעבורה (הארכת תקופת תוקף רישיון רכב), תשפ"א-2020
 13. תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה), תשפ"א-2020בוטל
 14. תקנות התעבורה (הוראת שעה) (מס' 3), תשפ"א-2020
 15. תקנות התעבורה (הוראת שעה) (מס' 2), תשפ"א-2020
 16. חוק ההוצאה לפועל (הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 06.07.2021 לאור פיזור הכנסת ה-23)
 17. צו לקביעת תקופת חירום לפי חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 26.02.2021)
 18. חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), תש"ף-2020
 19. חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), תש"ף-2020
 20. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-20200
 21. תקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020
 22. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות), התש"ף-2020(עד יום 14.05.2020)
 23. תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה), התש״ף-2020 (עד יום 31.05.2020)
  וגם
  תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה מס' 2), תש"ף-2020(עד יום 01.11.2020)
 24. צו המועצות המקומיות (הוראת שעה), התש״ף-2020(עד יום 31.05.2020)
  וגם
  צו המועצות המקומיות (הוראת שעה מס' 2), תש"ף-2020(עד יום 01.11.2020)
 25. צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הוראת שעה), התש״ף-2020(עד יום 31.05.2020)
  וגם
  צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הוראת שעה מס' 2), תש"ף-2020(עד יום 01.11.2020)
 26. תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 30.09.2020)
 27. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת מעברים בין קופות חולים), תש"ף-2020(עד יום 26.06.2020)
 28. תקנות הדרכונים (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 30.06.2020)
 29. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), תש"ף-2020(עד יום 31.05.2020)
 30. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), תש"ף-2020
 31. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), תש"ף-2020(עד יום 24.05.2020)
 32. תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), תש"ף-2020
  וגם
  תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה), תש"ף-2020
  וגם
  תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה) (מס' 2), תש"ף-2020
 33. תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 3), תש"ף-2020
 34. תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה), התש״ף-2020
 35. צו התעבורה (הארכת תקופת תוקף רישיון רכב), התש״ף-2020
 36. תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 2), התש״ף-2020
 1. חוק לדחיית מועדי תשלומי מסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה החדש (תיקוני חקיקה), תשפ"א-2020
 2. חוק השכר הממוצע (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תשפ"א-2020
 3. צו שירות לאומי-אזרחי (שינוי התוספת לחוק) (הוראת שעה), תשפ"א-2020
 4. תקנות התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (בקשה למענק לפי מחזור עסקאות חליפי), תשפ"א-2020
 5. תקנות התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (סדרי הדין והמינהל בוועדת הערר), תשפ"א-2020
 6. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218 – הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020), תשפ"א-2020(עד יום 31.12.2021)
 7. חוק הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון מס' 15 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תשפ"א-2020(עד יום 31.12.2023)
 8. חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), תש"ף-2020
 9. חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020
 10. חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 216) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), תש"ף-2020(עד יום 31.10.2021)
 11. חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020
 12. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), תש"ף-2020בוטל
 13. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), תש"ף-2020
 14. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), תש"ף-2020
 15. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש״ף-2020
 1. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), תשפ"ב-2021(עד יום 10.03.2022)
 2. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים של עמית-עצמאי במצב אבטלה), תשפ"א-2021
 3. תקנות מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (סדרי הדין והמינהל בוועדת הערר), תשפ"א-2020
 4. חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020
 5. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020(עד יום 31.05.2021)
 6. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים מהאזור), התש״ף-2020הוחלף
  ובמקומו
  חוק עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 21), תש"ף-2020(עד יום 7.4.2022 או עד תום ההכרזה על מצב חירום, לפי המוקדם)
 7. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), תש"ף-2020בוטל
 8. תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש), התש״ף-2020
 9. תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש״ף-2020(עד יום 22.06.2020)
  ובמקומו
  חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020(עד יום 10.08.2020)
 10. תקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת-חירום), התש״ף-2020
 11. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 23.07.2022)
 1. צו התכנון והבנייה (פטור מתוכנית ומהיתר להקמת אוהל דיגום זמני במסוף בגין (טאבה) להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תשפ"ב-2022(עד יום 18.10.2022)
 2. תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) (הוראת שעה), תשפ"ב-2022
 3. תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות של חייבים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תשפ"א-2021
 4. צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפי ייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד ובקלפי ייעודית לחולים בבחירות לראשות מועצה אזורית בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תשפ"ב-2021(עד יום 23.07.2022)
 5. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תשפ"א-2021(עד יום 17.03.2022)
 6. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית) (הוראת שעה), תשפ"א-2021(עד יום 30.04.2021)
 7. חוק החזר מקדמה בשל ביטול אירוע (נגיף הקורונה החדש), תשפ"א-2020
 8. צו בריאות העם (הוראות למניעת הדבקה בקלפי ייעודית למבודדים ובקלפי ייעודית לחולים בבחירות לרשויות המקומיות) (הוראת שעה), תשפ"א-2020(עד יום 23.07.2022)
 9. תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקליות של חייבים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש במועצה המקומית תל מונד) (הוראת שעה), תשפ"א-2020
 10. חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 52 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תשפ"א-2020
 11. תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), תשפ"א-2020(עד יום 30.06.2021)
 12. תקנות שירות המילואים (התנדבות לשירות מילואים) (הוראת שעה),תשפ"א-2020(עד יום 31.01.2022)
 13. חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 31.01.2022)
 14. חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), תש"ף-2020
 15. חוק קליטת חיילים משוחררים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 20) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), תש"ף-2020בוטל
 16. תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה מס' 2), תש"ף-2020(עד יום 31.12.2020)
 17. חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף-2020(עד יום 22.07.2020)
 18. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש״ף-2020
  וגם
  תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התש״ף-2020
  וגם
  תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש״ף-2020
 19. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (נגיף הקורונה החדש) (שימוש באריזות של קמח - סימון תזונתי) (הוראת שעה), התש"ף-2020(עד יום 11.05.2020)
 20. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הנגשת שירותים פיננסיים), התש״ף-2020(עד יום 06.05.2020)
 21. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (שירות אזרחי), תש"ף-2020
 22. החלטת שעת חירום (החלת תקנות שעת חירום בעניין נגיף הקורונה החדש על ועדת הבחירות המרכזית לכנסת), תש"ף-2020
 23. הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים) (קלפיות מותאמות לבוחרים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש״ף-2020
 1. צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תו ירוק לעובדים) (יהודה ושומרון) (מס' 2088) (הוראת שעה), תשפ"ב-2021(עד יום 02.04.2022)
 2. הוראת בריאות הציבור החדשה (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תשפ"ב-2021(עד יום 12.07.2022)
 3. צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (יהודה ושומרון) (מס' 2075), תשפ"ב-2021(עד יום 27.03.2022)
 4. צו בדבר אכיפה (נגיף הקורונה) (יהודה ושומרון) (מס' 2063) (הוראת שעה), תשפ"א-2021
 5. הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תשפ"א-2021(עד יום 11.08.2021)
 6. צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי) (יהודה ושומרון) (מס' 2060), תשפ"א-2021(עד יום 04.10.2021)
 7. צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (יהודה ושומרון) (מס' 1951) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 10.06.2021)
 8. צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון) (מס' 1944), תש"ף-2020(עד יום 10.06.2021)
 9. צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1888), תש"ף-2020(עד יום 21.03.2022)
 10. צו בדבר בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה (נגיף הקורונה החדש 2019) (יהודה ושומרון) (מס' 1847) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 07.03.2021)
 11. צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (נגיף הקורונה החדש 2019) (יהודה ושומרון) (מס' 1843) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 07.06.2021)
 12. צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1842), תש"ף-2020(עד יום 21.03.2022)
 13. צו בדבר הארכת תוקף ודחיית מועדים בשל נגיף הקורונה החדש (יהודה ושומרון) (מס' 1841) (הוראת שעה), תש"ף-2020
 14. צו בדבר דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש 2019) (יהודה ושומרון) (מס' 1840) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 02.06.2020)
 15. צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (יהודה ושומרון) (מס' 1838) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 07.06.2021)
 16. צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש 2019 (יהודה ושומרון) (מס' 1836) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 10.06.2021)
 17. צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש (יהודה ושומרון) (מס' 1835) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 06.01.2021)
 18. צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש 2019) (יהודה ושומרון) (מס' 1832) (הוראת שעה), תש"ף-2020בוטל
 19. צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1833), תש"ף-2020(עד יום 17.06.2021)
 20. צו בדבר מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ומתקני כליאה (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1831), תש"ף-2020(עד יום 08.06.2020)
 21. צו בדבר דיוני מעצר (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1830), תש"ף-2020(עד יום 21.03.2022)
 22. הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד במתקן מסוים) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 01.06.2021)
 23. הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 07.06.2020)
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)