צווי הקורונה

הגבלות והסמכות

בחזרה לתפריט
 1. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור מוגבל), תשפ"א-2020
 2. הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזורים מוגבלים), תשפ"א-2020
 3. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין השרעיים) (הוראת שעה), תשפ"א-2020(עד יום 19.11.2020)
 4. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי הדין הדתיים הדרוזיים) (הוראת שעה), תשפ"א-2020(עד יום 19.11.2020)
 5. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט) (הוראת שעה), תשפ"א-2020(עד יום 19.11.2020)
 6. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה), תש״ף-2020(עד יום 12.11.2020)
 7. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), תש״ף-2020(עד יום 18.10.2020)
  והשם החדש
  תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), תש"ף-2020(עד יום 1.11.2020)
 8. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), תש"ף-2020(עד יום 11.11.2020)
 9. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), תש"ף-2020(18.9.2020, שעה 14:00)
 10. חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 30.6.2021)
 11. חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (צווי סגירה מינהליים) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 10.8.2020)
 12. חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 20.1.2021)(מחליף חיקוקים קודמים)
 13. תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (הוראת שעה), תש"ף-2020בוטלו
 14. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), תש"ף-2020(עד יום 3.7.2020)הוחלף
  ובמקומו
  חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), תש"ף-2020בוטל
 15. הודעה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש, תש"ף-2020הוחלף
 16. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש״ף-2020(עד יום 21.6.2020)
  ובמקומו
  חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020(עד יום 10.8.2020)
 17. תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020הוחלף
 18. תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש״ף-2020(עד יום 22.4.2020)
 19. תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)), תש"ף-2020 / תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), תש"ף-2020בוטל
  ובמקומו
  חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה), התש״ף-2020(עד יום 31.8.2020)
 1. 10. צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר להקמת מבנים ומיתקנים במוסדות רפואיים להתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), תשפ"א-2020(עד יום 20.10.2022)
 2. חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 34), תש"ף-2020
 3. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), תש"ף-2020(עד יום 3.7.2020)הוחלף
  ובמקומו
  חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), תש"ף-2020(עד יום 17.8.2020)
 4. תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 30.6.2020)
 5. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הרחבת סמכויות הפלבוטומיסטים), התש"ף-2020
 6. תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (הוראת שעה), התש״ף-2020(עד יום 1.9.2021)
 7. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הסדרת מחקרים בנגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020
 8. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 16.11.2020)
 9. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 16.11.2020)
 10. צו בריאות העם (שינוי רשימת מחלות מידבקות שבתוספת השנייה לפקודה), התש״ף-2020

סדרי דין

בחזרה לתפריט
 1. חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש – תיקון מס' 68 והוראת שעה), תשפ"א-2020
 2. חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), תש"ף-2020(מחליף חיקוקים קודמים)
  הוחלף ובמקומו
  חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020 (עד יום 30.6.2021)
 3. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין), תש"ף-2020הוחלף
 4. הודעת מנהל מערכת ההוצאה לפועל בדבר סוגי עניינים שיידונו בלשכות ההוצאה לפועל (מס' 2)
 5. הודעת מנהל מערכת ההוצאה לפועל בדבר סוגי עניינים שיידונו בלשכות ההוצאה לפועל
 6. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מכסת מפוקחים בפיקוח אלקטרוני), תש"ף-2020(עד יום 25.8.2020)
 7. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020 (עד יום 8.6.2020)
 8. הודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי הדין לעבודה
 9. הודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי המשפטבוטל
  ובמקומו
  הודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי המשפט
 10. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חופשה מיוחדת לאסיר), תש"ף-2020
 11. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים), התש״ף-2020הוחלף
 12. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), תש"ף-2020(עד יום 24.4.2020)
 13. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דיוני הוועדה לעיון בעונש), תש"ף-2020הוחלף
 14. תקנות שעת חירום (דיוני ועדות שחרורים), תש"ף-2020הוחלף
 15. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים), תש"ף-2020הוחלף
 16. תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (הוראת שעה), התש״ף-2020
 17. תקנות שעת חירום (דיון בבתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל בשל התפשטות נגיף הקורונה), התש״ף-2020
 18. תקנות שעת חירום (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד), התש״ף-2020
 19. תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין לחדרי משמר ובתי סוהר צבאיים), התש״ף-2020
 20. תקנות שעת חירום (דיוני מעצר בבתי הדין הצבאיים), התש״ף-2020הוחלף
 21. תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר), התש״ף-2020
 22. תקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), התש״ף-2020הוחלף

הארכת מועדים

בחזרה לתפריט
 1. צו הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), תשפ"א-2020
 2. צו התעבורה (הארכת תקופת תוקף רישיון רכב), תשפ"א-2020
 3. תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה), תשפ"א-2020
 4. תקנות התעבורה (הוראת שעה) (מס' 3), תשפ"א-2020
 5. תקנות התעבורה (הוראת שעה) (מס' 2), תשפ"א-2020
 6. חוק ההוצאה לפועל (הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 27.2.2021)
 7. צו לקביעת תקופת חירום לפי חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 26.11.2020)
 8. חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), תש"ף-2020
 9. חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), תש"ף-2020
 10. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-20200
 11. תקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020
 12. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות), התש"ף-2020(עד יום 14.5.2020)
 13. תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה), התש״ף-2020 (עד יום 31.5.2020)
  וגם
  תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה מס' 2), תש"ף-2020(עד יום 1.11.2020)
 14. צו המועצות המקומיות (הוראת שעה), התש״ף-2020(עד יום 31.5.2020)
  וגם
  צו המועצות המקומיות (הוראת שעה מס' 2), תש"ף-2020(עד יום 1.11.2020)
 15. צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הוראת שעה), התש״ף-2020(עד יום 31.5.2020)
  וגם
  צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הוראת שעה מס' 2), תש"ף-2020(עד יום 1.11.2020)
 16. תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 30.9.2020)
 17. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת מעברים בין קופות חולים), תש"ף-2020(עד יום 26.6.2020)
 18. תקנות הדרכונים (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 30.6.2020)
 19. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), תש"ף-2020(עד יום 31.5.2020)
 20. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), תש"ף-2020
 21. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), תש"ף-2020(עד יום 24.5.2020)
 22. תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), תש"ף-2020
  וגם
  תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה), תש"ף-2020
  וגם
  תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה) (מס' 2), תש"ף-2020
 23. תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 3), תש"ף-2020
 24. תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה), התש״ף-2020
 25. צו התעבורה (הארכת תקופת תוקף רישיון רכב), התש״ף-2020
 26. תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 2), התש״ף-2020

ביטוח לאומי

בחזרה לתפריט
 1. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218 – הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020), תשפ"א-2020(עד יום 30.6.2021)
 2. חוק הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון מס' 15 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תשפ"א-2020(עד יום 31.12.2023)
 3. חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), תש"ף-2020
 4. חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020
 5. חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 216) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), תש"ף-2020(עד יום 31.10.2021)
 6. חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020
 7. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), תש"ף-2020בוטל
 8. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), תש"ף-2020
 9. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), תש"ף-2020
 10. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש״ף-2020
 1. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020(עד יום 11.11.2020)
 2. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים מהאזור), התש״ף-2020הוחלף
  ובמקומו
  חוק עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 21), תש"ף-2020(עד יום 5.11.2020)
 3. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), תש"ף-2020בוטל
 4. תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש), התש״ף-2020
 5. תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש״ף-2020(עד יום 22.6.2020)
  ובמקומו
  חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020(עד יום 10.8.2020)
 6. תקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת-חירום), התש״ף-2020
 7. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 16.11.2020)
 1. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה), תש"ף-2020
  הוחלפו
  תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), תש״ף-2020(1.11.2020)
 2. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), תש"ף-2020(18.9.2020, שעה 14:00)
 1. תקנות שירות המילואים (התנדבות לשירות מילואים) (הוראת שעה),תשפ"א-2020(עד יום 30.6.2021)
 2. חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 30.6.2021)
 3. חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), תש"ף-2020(עד יום 30.11.2020)
 4. חוק קליטת חיילים משוחררים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 20) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), תש"ף-2020בוטל
 5. תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה מס' 2), תש"ף-2020(עד יום 31.12.2020)
 6. חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף-2020(עד יום 22.7.2020)
 7. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש״ף-2020
  וגם
  תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התש״ף-2020
  וגם
  תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש״ף-2020
 8. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (נגיף הקורונה החדש) (שימוש באריזות של קמח - סימון תזונתי) (הוראת שעה), התש"ף-2020(עד יום 11.5.2020)
 9. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הנגשת שירותים פיננסיים), התש״ף-2020(עד יום 6.5.2020)
 10. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (שירות אזרחי), תש"ף-2020
 11. החלטת שעת חירום (החלת תקנות שעת חירום בעניין נגיף הקורונה החדש על ועדת הבחירות המרכזית לכנסת), תש"ף-2020
 12. הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים) (קלפיות מותאמות לבוחרים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש״ף-2020
 1. צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (יהודה ושומרון) (מס' 1951) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 12.11.2020)
 2. צו בדבר סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (יהודה ושומרון) (מס' 1944), תש"ף-2020(עד יום 1.11.2020)
 3. צו בדבר נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט הצבאיים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1888), תש"ף-2020(עד יום 9.11.2020)
 4. צו בדבר בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה (נגיף הקורונה החדש 2019) (יהודה ושומרון) (מס' 1847) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 6.12.2020)
 5. צו בדבר הכרזה על שטח מוגבל (נגיף הקורונה החדש 2019) (יהודה ושומרון) (מס' 1843) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 6.12.2020)
 6. צו בדבר קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1842), תש"ף-2020(עד יום 9.11.2020)
 7. צו בדבר הארכת תוקף ודחיית מועדים בשל נגיף הקורונה החדש (יהודה ושומרון) (מס' 1841) (הוראת שעה), תש"ף-2020
 8. צו בדבר דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש 2019) (יהודה ושומרון) (מס' 1840) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 2.6.2020)
 9. צו בדבר אכיפת הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (יהודה ושומרון) (מס' 1838) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 6.12.2020)
 10. צו בדבר הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש 2019 (יהודה ושומרון) (מס' 1836) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 12.11.2020)
 11. צו בדבר הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש (יהודה ושומרון) (מס' 1835) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 15.5.2020)
 12. צו בדבר הגבלת פעילות (נגיף הקורונה החדש 2019) (יהודה ושומרון) (מס' 1832) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 6.10.2020)
 13. צו בדבר מעצר לחשודים בעת שקיימת מניעה לקדם הליכי חקירה בשל נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1833), תש"ף-2020(עד יום 9.11.2020)
 14. צו בדבר מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ומתקני כליאה (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1831), תש"ף-2020(עד יום 8.6.2020)
 15. צו בדבר דיוני מעצר (הוראת שעה) (יהודה והשומרון) (מס' 1830), תש"ף-2020(עד יום 9.11.2020)
 16. הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד במתקן מסוים) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 1.12.2020)
 17. הוראת בריאות הציבור (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020(עד יום 6.12.2020)

הנחיות ונהלים של משרד הבריאות בעניין הקורונה

בחזרה לתפריט

 1. https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/medical-guidelines-corona
בחזרה לתפריט
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין