תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר המאגר המשפטי הישראלי (להלן - האתר), מבית נבו הוצאה לאור בע'מ (להלן - נבו).

שימו לב! השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי השימוש, ומעיד על הסכמה לתנאי השימוש.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

 1. זכות השימוש
  1. השימוש באתר חפשי בחלקו ומוגבל בחלקו למנויים בלבד.
  2. השימוש במקומות המוגבלים למנויים בלבד באתר (להלן - המסכים המוגבלים), מותר אך ורק למי שקיבל הרשאה וסיסמת כניסה מנבו (להלן - המנוי), ומוגבל לתנאי רמת ההרשאה שרכש המנוי מנבו. המנוי אינו רשאי להרשות שימוש במסכים המוגבלים ו/או במידע שהופק מהמסכים המוגבלים לאחר, בתמורה או שלא בתמורה, ללא הרשאה אחרת בכתב מנבו.
  3. סיסמת הכניסה שניתנה מנבו היא אישית ואינה ניתנת להעברה, אלא אם ניתנה הרשאה אחרת בכתב מנבו.
  4. המנוי הוא לכתובת משרד אחת/סניף אחד. לכל סניף נוסף יש לרכוש מנוי נפרד.
  5. הכניסה מאפשרת שימוש באתר במשרד מסוים אחד בלבד. בקשה לגלוש באתר למשל בבית או במקומות מזדמנים אחרים נתונה לשיקול דעת האתר. אנא פנו בנושא זה להנהלת האתר.
  6. השימוש באתר מוגבל למטרות אקדמיות ומתן שירותי יעוץ משפטיים, והוא אסור לכל מטרה מסחרית אחרת, כגון יצירת מאגרים משפטיים, אלקטרוניים, מודפסים או אחרים, מתן שירותי מידע מסחריים וכדו'. כמו כן, המשתמש באתר אינו רשאי להפיץ את המידע המופיע בו, בתפוצה רחבה.
  7. למען הסר ספק יובהר כי דמי המנוי המשולמים לנבו מהווים תשלום בגין ההרשאה להכנס לאתר ולעשות שימוש בו, כמפורט לעיל, ואינם מקנים למנוי זכויות נוספות כלשהן באתר ובתכנים המופיעים בו.
  8. לנבו וגם למנוי, שמורה הזכות לבטל את המנוי בכל עת וללא הסבר. יתרת התשלום תוחזר בהתאם.
 2. זכות יוצרים זכות היוצרים לגבי האתר והמידע המופיע באתר, לרבות עיצובו והאלמנטים הגרפיים המופיעים בו, שייכת לנבו. למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין, ולא לשימוש מסחרי.
 3. קישורים נבו אינה אחראית לתוכן האתרים שקיימים אליהם קישורים באתר, ולטיב השירות הניתן בהם, והיא לא תישא באחריות כלשהי בקשר לאתרים אלו. אין לראות בקישורים הקיימים באתר המלצה לשימוש בהם והם מצוים באתר לנוחיות המשתמש בלבד.
 4. דואר אלקטרוני באתר קיימת אפשרות למשלוח דואר אלקטרוני לאתר. לידיעת השולחים, הודעות הדואר האלקטרוני שתגענה אינן חסויות. הן גלויות לעובדי נבו ועשויות להגיע גם לצדדים שלישיים לצורך טיפול בהן.
 5. מידע אישיהאתר מעבד מידע אישי כמפורט במדיניות הפרטיות המופיעה כאן. בנוסף האתר שומר לרשות המנויים מידע אישי לנוחיותם בשרתי נבו, לרבות שאילתות נבחרות, שאילתות אחרונות, מסמכים בספריות אישיות, משלוחים של תקצירים והודעות על-פי נושאים בבחירת המשתמש וכיו"ב.
 6. אחריות
  1. נבו אינה אחראית בצורה כלשהי לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות מכל סוג, במידע שמופיע באתר.
  2. נבו אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או בתכניו או הנובע מאי יכולת להשתמש באתר, מכל סיבה שהיא. כמו כן, נבו לא תישא באחריות בגין נזקי תכנה ונזקים אחרים אם יגרמו כתוצאה מהשימוש באתר.
  3. נבו אינה מתחייבת כלל כי האתר ו/או השימוש בו, עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש, והיא לא תישא באחריות להתאמת המידע לצרכי המשתמש.
  4. שימוש במידע המצוי באתר אינו מהווה תחליף לקבל יעוץ ו/או טיפול משפטי, מקצועי או אחר, והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד. אין לעשות שימוש במידע באתר ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע.
  5. במידה ויש סתירה בין המידע המצוי באתר ובין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע, ועליו יש להסתמך.
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)