סעיף 1הגדרות סעיף 2תנאים לזכאות להטבות סעיף 3סוגי ההטבות סעיף 4אחריות מפעיל טיסה ומארגן סעיף 5סירוב להטיס נוסע בטיסה סעיף 6טיסה שבוטלה סעיף 7טיסה שהמריאה באיחור סעיף 8טיסה שמועד המראתה הוקדם סעיף 9שינוי בתנאי כרטיס הטיסה סעיף 10הנפקת כרטיס טיסה לטיסה שמועדיה לא אושרו מראש סעיף 11פיצויים לדוגמה סעיף 12חישוב מרחקים סעיף 13עדכון סכומים סעיף 14חובות יידוע וגילוי סעיף 15סיוע של נותן שירותי סוכנות נסיעות בקבלת הטבות סעיף 16שמירת דינים סעיף 17התניה לטובת הנוסע סעיף 18תחולה על נוסע בטיסה פנים ארצית סעיף 19התיישנות סעיף 20סייג לזכאות בשל קבלת הטבה לפי דין זר סעיף 21שינוי התוספות סעיף 22ביצוע ותקנות סעיף 24תחילה ותקנות ראשונות סעיף 25טיסה שבוטלה הוראת שעה תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: