סעיף 1הגדרות סעיף 2היתר למסירת ידיעות סעיף 3דינן של ידיעות שנמסרו סעיף 3אמסירת ידיעות לרשות שיפוטית סעיף 4עונשין סעיף 5ביצוע ותקנות