סעיף 1הגדרות סעיף 2מי שרשאי להגיש תכנית בבית משותף סעיף 3תחילה ותחולה