סעיף 1תקציב דו שנתי סעיף 2התאמות סעיף 3מנגנון התכנסות לשנת 2018