סעיף 1הגדרות סעיף 2מכסה ארצית סעיף 3קביעת מכסות אישיות סעיף 4מכסה אישית סעיף 5מכסות חדשות סעיף 6מכסות מיוחדות למוסדות להכשרה מקצועית ולבתי ספר חקלאיים סעיף 7תוספות קבועות סעיף 8תוספת חד פעמית סעיף 9מקום הגידול סעיף 10פנייה לקביעת מכסות אישיות סעיף 11מכסת עופות להטלה סעיף 12שיווק אפרוחות סעיף 13גידול פרגיות ושיווקן סעיף 14החזקת מטילות סעיף 15שמירת דינים תוספת 1: תוספת 2: