סעיף 1הגדרות סעיף 2צמצום יציאה למרחב הציבורי ת"ט תש"ף 2020 סעיף 2אאיסור שהייה במרחב הציבורי ובמקומות שפעילותם אסורה סעיף 2בתנאים לקיום תפילה במבנה סעיף 3כללי התנהגות במרחב הציבורי סעיף 3אאחריות מעסיק סעיף 3א1חובות מחזיק מקום הפתוח לציבור סעיף 3בהגבלת תחבורה ציבורית סעיף 3ההפעלת מקווה סעיף 4שירות משלוחים סעיף 5הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי סעיף 6עונשין סעיף 6אסמכויות שוטר סעיף 6בסמכויות שוטר סעיף 7סייג לתחולה סעיף 8שמירת דינים סעיף 9תחילה סעיף 10תוקף תוספת 2: