סעיף 1הגדרות סעיף 2ביצוע עבודה ברכוש משותף על פי תכנית החיזוק סעיף 3עבודה שמטרתה שינוי ברכוש המשותף סעיף 4עבודה שמטרתה הרחבת דירה סעיף 5עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה סעיף 5אהריסת בניין קיים והקמתו מחדש סעיף 6הגשת תביעה למפקח סעיף 6אחוות דעת שמאי מקרקעין סעיף 7אופן מתן הסכמה לביצוע עבודה ברכוש משותף סעיף 8נשיאה בהוצאות עבודה סעיף 9חובת חיזוק הבית המשותף סעיף 10נשיאה בהוצאות חיזוק סעיף 11בית מורכב סעיף 12החלת הוראות החוק על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים סעיף 13ביצוע ותקנות