סעיף 1הגדרות סעיף 2סמכות להסדיר מקום חניה סעיף 3מקום חניה מוסדר סעיף 3אחניה לתושבים במקום חניה מוסדר סעיף 4מקום חניה פרטי סעיף 5איסור חניה סעיף 5אחניה על מדרכה סעיף 5בגרירת רכב סעיף 6רכב שנתקלקל סעיף 7מוניות סעיף 8אוטובוסים סעיף 9תמרורים סעיף 10ריתוק רכב למקום חניה סעיף 11אגרת הסדר סעיף 12כרטיס חניה סעיף 13כרטיס חניה של רשות מקומית אחרת סעיף 14סמכויות פיקוח סעיף 15עונשין סעיף 16ביטול תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: