סעיף 2פירוש סעיף 3הטלת הפקודה חוק תשי"א 1951 סעיף 3ארישום הערה בספרי האחוזה חוק תשי"א 1951 סעיף 4סמכות לקנות חזקה בקרקע ולבצע עבודה עליה סעיף 5הקמת הקרקע לקנין שר העבודה או שר התחבורה סעיף 6סמכות להשתמש באופן זמני בקרקע הגובלת בדרך סעיף 7הגבלה על זכות פיצויים חוק תשי"א 1951 סעיף 8הפיצויים חוק תשי"א 1951 סעיף 9הערכת הפיצויים סעיף 9אארנונת שבח חוק תשי"א 1951 סעיף 10איסור עבודות שיפור של קבע חוק תשי"א 1951 חוק תשכ"ג 1963 חוק תשכ"ו 1966 סעיף 11הטלת הפקודה על דרכים קיימים