סעיף 1הגדרה סעיף 2חישוב הפיצויים סעיף 3הפחתת סכום הפיצויים סעיף 4הפיצויים במות הניזוק סעיף 5תחילה סעיף 6השם