סעיף 1רכיבי השכר סעיף 1אשכר משרה אחת סעיף 2חישוב השכר לפי הסכם קיבוצי סעיף 3אישור על קיום הסכם קיבוצי סעיף 4חישוב השכר כשאין הסכם קיבוצי סעיף 5תשלום תוספת יוקר סעיף 5אחישוב פיצויים בחופשה ללא תשלום סעיף 6שינוי בשכר אחרון סעיף 7עבודה חלקית סעיף 8הפחתת שכר סעיף 9שכר קבלני סעיף 10הפסקות שאינן באות במנין סעיף 11בן משפחה סעיף 12התפטרות לרגל העתקת מגורים סעיף 13השם