סעיף 1הגדרות סעיף 2תזכיר ותקנות לאגודה בישראל של החברה הקיימת סעיף 3הקמת החברה החדשה סעיף 4זהות בזכויות וסמכויות סעיף 5אי תחולתם של סעיפים מפקודת החברות סעיף 6סמכות לפי פקודת הקרקעות סעיף 7עסקי עזבונות בחיים סעיף 8העברת רכוש החברה הקיימת על פי סידור העברת העסקים סעיף 9העברת רכוש בדרך אחרת סעיף 10פטור ממסי העברה