סעיף 1הגדרות סעיף 2מנהל הארנונה סעיף 3השגה סעיף 4תשובת מנהל הארנונה סעיף 5ועדת הערר סעיף 6ערר וערעור סעיף 7סדרי הדין בערר סעיף 7אפירוט בהודעה סעיף 8ביצוע