סעיף 1פירושים סעיף 2רכישת מקרקעים לצורכי פיתוח, התישבות או בטחון סעיף 3זכות לפיצויים סעיף 4קביעת הפיצויים על ידי בית המשפט סעיף 5כללים לקביעת הפיצויים סעיף 6החלטת בית המשפט בהשלשת הפיצויים סעיף 7פטור מאחריות על שימוש בפיצויים סעיף 8אי תחולה סעיף 9חסינות סעיף 10תקנות