סעיף 1הגדרות סעיף 2רישום פרטי זיהוי סעיף 3שינויים בפרטי זיהוי סעיף 4אימות פרטים סעיף 4אללא כותרת סעיף 4בללא כותרת סעיף 4גללא כותרת סעיף 4דללא כותרת סעיף 5פרטי זיהוי שיימסרו לאוחז סעיף 6משלוח התראה סעיף 7פרטי התראה סעיף 8הודעת בנק על הגבלה סעיף 9מועד משלוח הודעת בנק ותחילת הגבלה סעיף 10הודעת מפקח סעיף 11מועד משלוח הודעת מפקח ותחילת הגבלה בנסיבות מחמירות סעיף 12דרכי משלוח סעיף 13פגם בהודעה סעיף 13אפרסום פרטי זיהוי סעיף 14ביטול סעיף 15תחילה תוספת 1: