סעיף 1חוזה מיוחד סעיף 2תקופת חוזה מיוחד סעיף 3תחילה סעיף 4השם