סעיף 1הגדרות סעיף 2תובלה בין מדינות שהן צדדים לאמנת ורשה סעיף 3תובלה בין מדינות שהן צדדים לפרוטוקול האג סעיף 4הודעה ברשומות על כניסה לתוקף סעיף 5תובלת פנים ותובלה מחוץ לאמנה סעיף 6השלמת דמי נזק סעיף 7מקום היציאה ומקום היעוד סעיף 8סמכות לשנות מהוראות האמנה סעיף 9המרה למטבע ישראלי סעיף 10פטור מאחריות לפי דינים אחרים סעיף 11מדינה שהסתייגה סעיף 12מסירת הזמנה ומסמכים מחוץ לתחומי השיפוט סעיף 13תביעות בשל נזק שנגרם עקב מותו של נוסע סעיף 14נזק העובר תחום אחריותו של המוביל סעיף 15פקיעת הזכות לתביעת דמי נזק סעיף 16בעלי אמנה סעיף 17ביצוע ותקנות סעיף 18ביטול סעיף 19תחילה סעיף 20פרסום