חלק א: הקדמה סעיף 1השם דבה"מ 1947 סעיף 2הגדרות סעיף 3פירוש חלק ב: הרשות המוציאה לפועל סעיף 9חותם הממשלה סעיף 14מינוי עובדים סעיף 15התלייתם של עובדים ציבוריים חלק ג: הרשות המחוקקת סעיף 18דבה"מ 1939 חלק ד: תחולת חוקים בריטיים מסויימים חלק ה: מוסדות המשפט סעיף 45בתי משפט של שבטים סעיף 47שיפוט בעניני המעמד האישי סעיף 51בתי דין דתיים, שיפוטם של בתי דין דתיים, הגדרה של מעמד אישי דבה"מ 1939 סעיף 52בתי דין מוסלמים דתיים סעיף 53בתי דין דתיים יהודיים סעיף 54בתי דין דתיים נוצריים סעיף 55סתירות דין ושיפוט סעיף 58שיפוט על נכרים סעיף 59הגדרת "נכרי" דבה"מ 1935 סעיף 60דבה"מ 1935 סעיף 64עניני מעמד אישי דבה"מ 1939 סעיף 65הזכות להעביר משפט לבית דין דתי סעיף 66דבה"מ 1935 חלק ו: הרחקה וגירוש מן הארץ חלק ז: מתן תוקף חוקי לפקודות, ופיצוי חלק ח: הוראות כלליות סעיף 82שפות רשמיות דבה"מ 1939 סעיף 83חופש המצפון סעיף 84דבה"מ 1939 תוספת 1: תוספת 2: