סעיף 1מטרה סעיף 2הטרדה מאיימת מהי? סעיף 3הגדרות סעיף 4צו מניעת הטרדה מאיימת סעיף 5הוראות הצו סעיף 6תקופת תוקף סעיף 7סדרי דין סעיף 8הפרת צו סעיף 9הוצאות ופיצויים בפניית סרק סעיף 10סמכות סעיף 11שמירת דינים סעיף 12ביצוע ותקנות סעיף 13תיקון חוק הנוער סעיף 14תיקון חוק למניעת אלימות במשפחה מס' 6