סעיף 1פירושים סעיף 2עבירות סעיף 3עילת תביעה להתרת קשר נישואין סעיף 4נסיבות מקילות סעיף 5היתר נישואי קטין או קטינה סעיף 5אבקשה להיתר נישואין סעיף 5בנישואין לפי היתר סעיף 6תיקון פקודת החוק הפלילי, 1936 סעיף 7ביצוע סעיף 8דיווח לכנסת