סעיף 1הגדרות סעיף 2הזכות לדמי מחלה סעיף 3עבודה מתאימה אחרת או עבודה חלקית סעיף 4תקופת הזכאות המקסימלית לדמי מחלה סעיף 4אפיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה סעיף 5גובה דמי מחלה סעיף 6רכיבי השכר לענין דמי מחלה סעיף 7דין דמי מחלה סעיף 8ביטוח דמי מחלה סעיף 9הסכמה סעיף 10שלילת הזכות לדמי מחלה סעיף 11תחולת דינים אחרים סעיף 12שמירת זכויות סעיף 13ביצוע ותקנות סעיף 14תחילה