סעיף 1הגדרות סעיף 2הגודל המזערי של האותיות סעיף 2אהגודל המזערי של האותיות בתנאי הכלול במידע אחר סעיף 3אופן כתיבה סעיף 4תחילה