סעיף 1הגדרות סעיף 2חובה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות סעיף 3הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת סעיף 4הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר סעיף 5הודעה מוקדמת להתפטרות סעיף 6ויתור על עבודה בפועל סעיף 7תוצאות אי מתן הודעה מוקדמת סעיף 8אישור לעובד על תקופת עבודתו סעיף 9סמכות שיפוט סעיף 10פיטורים והתפטרות בלא מתן הודעה מוקדמת סעיף 11דין המדינה סעיף 12שמירת זכויות סעיף 13ביצוע ותקנות סעיף 14תיקון חוק בית הדין לעבודה מס 32 סעיף 15תחילה