סעיף 1אין הסגרה אלא לפי חוק זה סעיף 1אסייג להסגרת אזרח סעיף 2עבירת הסגרה סעיף 2אתנאים להסגרה סעיף 2בסייגים להסגרה סעיף 3בקשת הסגרה של מדינת ישראל ושל מדינה אחרת סעיף 5מעצר לאחר עתירה סעיף 6מעצר בלי צו עד לעתירה סעיף 7מעצר לפי צו סעיף 9הכרזת מבוקש כבר הסגרה סעיף 11דחיית דיון בעתירה סעיף 11אהסגרה זמנית מישראל סעיף 12ראיות סעיף 13ערעור סעיף 14מתן תוקף סופי להכרזה סעיף 15החזקה במשמורת סעיף 16דין עונש מוות סעיף 17סייג להסגרה סעיף 18ביצוע הסגרה סעיף 19ביטול הכרזה סעיף 20הארכת תקפה של הכרזה סעיף 20אצו להחזרה סעיף 20בחזרה מרצון סעיף 20גאי החלת דיני הסגרה על חזרה מרצון סעיף 21תנאי הסכמים סעיף 22שחרור בערבות סעיף 23הוראות מעבר סעיף 24דין מי שהוסגר לישראל סעיף 24אמעבר מוסגרים סעיף 24בביצוע ההעברה או המעבר סעיף 24גהתאמת מונחים סעיף 24דשינוי התוספת סעיף 25ביטולים סעיף 26ביצוע ותקנות חלק א: חלק ב: