פרק 1: הסדר מוסכם סעיף 1הסכם ממון סעיף 2אישור ואימות פרק 2: הסדר איזון המשאבים סעיף 3תחולת ההסדר סעיף 4העדר תוצאות במשך הנישואין סעיף 5הזכות לאיזון בפקיעת הנשואין סעיף 5אהקדמת המועד לאיזון המשאבים סעיף 6מימוש הזכות לאיזון סעיף 6אמכירת דירת מגורים של בני הזוג סעיף 7הרחבת בסיס האיזון סעיף 8סמכויות מיוחדות סעיף 9ראיות סעיף 10עסקאות בזכות לאיזון פרק 3: הוראות לכל הסדר סעיף 11אמצעים לשמירת זכויות סעיף 12אישור לפעולה טעונת הסכמה פרק 4: הוראות שונות סעיף 13החוק ובתי הדין סעיף 14הוראות מעבר סעיף 15משפט בינלאומי פרטי סעיף 16תיקון חוק הירושה סעיף 17שמירת זכויות ודינים סעיף 18ביצוע ותקנות סעיף 19תחילה