סעיף 1מטרה סעיף 2הגדרות סעיף 3כליאת לוחם בלתי חוקי סעיף 3אהחזקת במקום כליאה סעיף 4ביטול צו הכליאה סעיף 5ביקורת שיפוטית סעיף 6פגישה עם עורך דין וייצוג הכלוא סעיף 7חזקה סעיף 8קביעה בענין פעולות איבה סעיף 9הליכים פליליים סעיף 10תנאי כליאה סעיף 10אהכרזה על שינויים בתחולת הוראות החוק סעיף 10בהוראה לקיום הליכים לפני בית דין צבאי סעיף 10גבית דין צבאי לביקורת סעיף 10דבית דין צבאי לערעורי כלואים סעיף 11אצילת סמכויות סעיף 12הוראות מעבר סעיף 13ביצוע ותקנות