סעיף 1פירושים סעיף 2הרחקת מועמד מישוב חקלאי סעיף 3ועדות סעיף 4תביעה להרחקת מועמד מישוב חקלאי סעיף 5החלטה בתביעה סעיף 6טעמים להרחקה סעיף 7סדרי דין סעיף 8פינוי מקרקעים סעיף 9מסירת מטלטלים כתוצאה מהרחקת מועמד סעיף 10החזרת מילוות כתוצאה מהרחקת מועמד סעיף 11פיצוי בעד השבתות סעיף 12פיצוי בעד מטלטלים סעיף 13הפסקת חברות בגוף מאוגד כתוצאה מהרחקת מועמד סעיף 14משק חילופי סעיף 15חובה להכיר בגוף התישבותי סעיף 16הוראות מעבר סעיף 17ביצוע ותקנות