סעיף 1השם הקצר סעיף 2פירוש סעיף 3מאורות בידוד סעיף 4בידודם של בעלי חיים חשודים סעיף 4אבידודם של בעלי חיים שנשכו סעיף 5בקשה לשופט שלום ליתן צו להשמיד בעלי חי ידועים סעיף 6בידוד בעלי חי עזובים סעיף 7השמדת בעלי חי חשודים סעיף 7אהשמדת כלבים בלתי מחוסנים סעיף 7בכלב ברשות הרבים סעיף 8סמכותם של פקידים ידועים וכו' סעיף 9הכרזות אזורים נגועים סעיף 10השמדת בעלי חי עזובים סעיף 11חובתה של רשות מקומית סעיף 12עונש סעיף 13הגנה בשל מעשים שנעשו בתום לב סעיף 14פיצויים לא ישולמו סעיף 15השמדת בהמות סעיף 15אשיקולי הגנה על בעלי חיים בעת הפעלת סמכות סעיף 16תקנות סעיף 17חובתם של אנשים ידועים לסייע בהוצאה לפועל של הוראות הפקודה הזאת תוספת 1: