סעיף 1הגדרות סעיף 2בעלות סעיף 3זכיה מן ההפקר סעיף 4חיבור וערבוב סעיף 5דין שעבוד במימלטלין מחוברים סעיף 6עיבוד סעיף 7הפקרה סעיף 8הגנת הבעלות וההחזקה סעיף 9שיתוף סעיף 10פירוק השיתוף סעיף 10אפירוק שיתוף בזכויות של בני זוג בדירת מגורים סעיף 11עיכבון סעיף 12עסקאות נוגדות סעיף 13תחולה סעיף 14תיקון חוק נכסי המדינה, תשיא 1951 סעיף 15תיקון פקודת הפרשנות סעיף 16ביטול סעיף 17תחילה