סעיף 1חובת מסירת מפרט סעיף 2פרטי המפרט סעיף 3תחילה סעיף 4השם תוספת 1: