סעיף 1סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה סעיף 2סיווג השיעורים סעיף 3תחילה סעיף 4השם תוספת 1: