סעיף 1מטרת החוק סעיף 2הגדרות סעיף 3הטרדה מינית והתנכלות סעיף 4איסור הטרדה מינית והתנכלות סעיף 5הטרדה מינית והתנכלות עבירות סעיף 6הטרדה מינית והתנכלות עוולות אזרחיות סעיף 6אנטל ההוכחה בתובענה במסגרת יחסי עבודה סעיף 7נקיטת אמצעים בידי מעסיק סעיף 8אי פרסום תקנון עבירה סעיף 9הרחבת תחולה סעיף 10סמכות בית הדין לעבודה סעיף 11דין המדינה סעיף 12שמירת דינים סעיף 13ביצוע ותקנות סעיף 14חובת התקנת תקנות סעיף 15תיקון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה - מס' 5 סעיף 16תיקון חוק בית הדין לעבודה מס' 29 סעיף 17תיקון חוק בתי המשפט מס' 24 סעיף 18תחילה