סעיף 1הגדרות סעיף 2איסורים סעיף 3ועדה למתן היתרים סעיף 3אהיתר להטלת פסולת סעיף 4דיווח על הטלה סעיף 5הסמכת מפקחים סעיף 5אצו להפסקה, למניעה או לצמצום של זיהום הים סעיף 5בבקשה לביטול צו על ידי בית המשפט סעיף 6עונשין סעיף 7סמכות שיפוט סעיף 8הגנה לקברניט סעיף 8אסמכויות בית משפט סעיף 9חיוב בהוצאות ניקוי סעיף 10ייעוד הקנסות סעיף 11ההליכים נגד קברניט שעזב את הארץ סעיף 12אכיפת תשלום סעיף 13שמירת דינים סעיף 14תחולה על המדינה סעיף 15ביצוע ותקנות סעיף 16תחילה