סעיף 1הגדרות סעיף 2רעש בלתי סביר סעיף 3קביעת מפלס הרעש סעיף 4מד רעש סעיף 5אופן מדידת הרעש סעיף 6תרומת רעש הרקע סעיף 7עיון בחומר סעיף 8שמירת דינים סעיף 9סייגים לתחולה סעיף 10ביטול סעיף 11תחילה תוספת 1: תוספת 2: