סעיף 1הגדרות סעיף 2פטור מהגשת דוח סעיף 3סייג לפטור סעיף 4פטור במקרים מסויימים סעיף 5פטור לתושב חוץ סעיף 5אסייג לפטור בנאמנות סעיף 6סייג לפטור סעיף 6אתיאום סכומים ועיגולם סעיף 7תחולה סעיף 8ביטול תוספת א: תוספת ב: תוספת ג: תוספת ד: תוספת ה: תוספת ו: