סעיף 1הגדרות סעיף 2חיוב מעביד במס סעיף 3חיוב במס של חבר בקופה סעיף 4ניכוי מס סעיף 5תשלום לאוצר ודוח סעיף 6השם