סעיף 1הגדרות סעיף 2שווי השימוש ברכב סעיף 3הצמדה ועיגול סכומים סעיף 4ביטול סעיף 5תחולה