סעיף 1הגדרות סעיף 2תקרות ההכנסה ושיעורי המס סעיף 3אי התרת נקודות זיכוי וזיכויים סעיף 4ניכוי במקור סעיף 5פטור ממס סעיף 5אשווי השימוש ברכב לעובד בכיר סעיף 5בהחזר הוצאות ביקור מולדת סעיף 6התרת הוצאות סעיף 7הטבות בשלב השומה סעיף 8שיטת חישוב שומה סעיף 9נקודות זיכוי מהכנסה אחרת סעיף 10מסי כפל סעיף 11תחולה תוספת 1: