סעיף 1הגדרות סעיף 2פטור סעיף 3תנאי לפטור סעיף 4תיאום סעיף 5סייג לתחולה סעיף 6ביצוע סעיף 7תחילה ותחולה