סעיף 1השם הקצר חלק א: פיטורין ממסי עיריה סעיף 2פירוש סעיף 3הממשלה ואנשים המחזיקים בקרקע מטעם הממשלה יהיו פטורים ממס סעיף 4מדינות זרות, עדות דתיות או מוסדות דתיים, מוסדות צדקה ומוסדות חינוך יהיו פטורים ממס סעיף 5פיטורים שונים סעיף 5אפיטורין ממסי מועצה מקומית סעיף 5בהסוכנות היהודית ומוסדותיה סעיף 5גהטלת ארנונה על נכסים לפי סעיפים 4 ו 5 חלק ב: חלק ג: חלק ד: הוראות כלליות סעיף 14סמכותו של ממונה על מחוז להחליט מתי חלה הפקודה סעיף 16תקנות סעיף 17ביטול