סעיף 1איסור העברת בעלות סעיף 2היתר על פי חוק סעיף 3הגדרה