סעיף 1הגדרות סעיף 2היתר העברת בעלות סעיף 2אהגבלה על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין לזרים סעיף 3שמירת מצוות שמיטה סעיף 4ביצוע ותקנות