סעיף 1הגדרות סעיף 2הכשרה מקצועית סעיף 3מעונות יום סעיף 4הלוואה לשיכון סעיף 5בית הדין לעבודה סעיף 6ביצוע ותקנות סעיף 7תיקון חוק הבטחת הכנסה סעיף 8תיקון חוק הביטוח הלאומי