סעיף 1מהות המתנה סעיף 2מתנה לאלתר סעיף 3חזקת הסכמה סעיף 4תנאים וחיובים סעיף 5התחייבות לתת מתנה סעיף 6דרכי ההקניה סעיף 7ביטול סעיף 8תחילה והוראת מעבר