סעיף 1הגדרות סעיף 2בירור זהות סעיף 3הוכחת זכות חתימה סעיף 4בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון סעיף 5ביטול יפוי כח ומסמכים אחרים סעיף 6פעולות טעונות הסכמה סעיף 7מסמך בשפת חוץ סעיף 8ציון מומים מסויימים של הניצב בפני הנוטריון סעיף 9הטופס והשפות סעיף 10מידות הנייר סעיף 11סימון נספחים סעיף 12מניעת שינויים במסמך סעיף 13שינויים ומחיקות באישור סעיף 14תצהירים והצהרות סעיף 14אתצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם סעיף 15אישור נכונות תרגום סעיף 16תעודת חיים סעיף 17ציון השכר סעיף 18חתימה וחותם סעיף 19צירוף גליונות סעיף 20יפוי כח למקרקעין ויפוי כח יוצא חוץ סעיף 21מספר סידורי לאישורים סעיף 22עתקים סעיף 23צוואה סעיף 24כרטסת סעיף 25פנקס חשבונות סעיף 26משרדו של נוטריון סעיף 27ללא כותרת סעיף 28ללא כותרת סעיף 29תואר לועזי מקביל לנוטריון סעיף 30הבקשה למתן הרשיון סעיף 31פרסום הבקשה סעיף 32התנגדות סעיף 33פנקס הנוטריונים סעיף 34דוגמת חתימה וחותם סעיף 35דיווח לשכת עורכי הדין על שינויים במעמד נוטריון סעיף 36תחילה סעיף 37השם תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: